1. Rola Ducha Świętego w kształtowaniu dojrzałego sumienia. Referat wygłoszony podczas Sympozjum z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. [Zamość, 26.09.1998]

2. III Przykazanie kościelne: wezwanie do częstej Komunii świętej. Referat wygłoszony podczas Sympozjum Przykazania kościelne. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL 5.12.2000].

3. Ekologia a demografia. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Ekologia - prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 5.12.2001].

4. Troska Kościoła o trzeźwość Narodu. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Etyczne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. [Zakroczym, 20.05. 2003].

5. Stosunki pozamałżeńskie. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 2.12.2004].

6. Sakrament pokuty w dobie kryzysu postaw pokutnych. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej. [Tomaszów Lub., 23.03.2004].

7. Personalistyczny i teologiczny wymiar grzechu. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Alkoholizm - grzech, choroba, czy...? [Zakroczym, 22.06.2004].

8. Przesłanie Ewangelii nadziei w perspektywie wyzwań współczesności. Referat wygłoszony podczas Kongresu Akcji Katolickiej. [Tomaszów Lub., 16.12.2005].

9. Etyka w biznesie. Referat wygłoszony podczas Konferencji: Twórcza wartość Bożego Błogosławieństwa generująca rozwój przedsiębiorczości w małej Ojczyźnie - ojcowiźnie. [Sól, 18.06.2005].

10. Prawość serca. Wokół uczciwości małżeńskiej.  Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Miłość - wierność - uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 1.12.2005].

11. Antropologiczne podstawy wychowania. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Wychowanie w rodzinie - w 25. rocznicę „Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 5.12.2006].

12. Rodzina - sanktuarium życia. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej. [Tomaszów Lub., 15.05.2007].

13. Rodzina szkołą miłości. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej. [Tomaszów lub., 19.06.2007].

14. Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Rodzina kolebką powołań. [Zamość, 13.10.2007].

15. Wokół współczesnego sporu o człowieka. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006). [KUL, 19.10.2007].

16. Prawa reprodukcyjne. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła [KUL, 5.12.2008).

17. Rodzina: sanktuarium życia i szkoła miłości.  Referat wygłoszony podczas Sympozjum:  Jan Paweł II promotor wartości życia w Europie. Rodzina - środowisko bezpieczne dla życia [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2.04.2009].

18. Posługa kapelanów w świetle "Salvifici doloris" Jana Pawła II. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego kapelanów szpitali i domów opieki społecznej Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej [Lubaczów, 12.03.2011].

19. Kapłan świadkiem i sługą Ewangelii nadziei. Referat wygłoszony podczas Dnia Kapłańskiego w Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej [Krasnobród, 18.06.2011].

20. Mężczyzna i kobieta w poszukiwaniu własnej tożsamości. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła [KUL, 7.12.2011].

21. Rodzina sanktuarium miłości i życia. Referat wygłoszony podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej [Lubaczów, 16.10.2012].

22. O ekonomię w służbie rodziny. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych: Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym [KUL, 23.05.2013].

23. Teologia małżeństwa i rodziny w ujęciu K. Wojtyły/Jana Pawła II. Referat wygłoszony podczas III Lubelskich Dni Personalizmu: Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II [KUL, 25.10.2013].

24. Ideologia gender zagrożeniem dla tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny. Referat wygłoszony podczas Kursu Duszpasterskiego dla Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej [Zamość, 22.04.2014].

25. Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny. Referat wygłoszony podczas Konferencji na temat dziedzictwa św. Jana Pawła II: Santo Subito! I co dalej? [Łódź, 18.10.2014].