„Lektura teologiczna sama z siebie nie czyni człowieka lepszym. Może się do tego w pewnej mierze przyczyniać, gdy człowiek nie tylko uprawia ją jako teorię, lecz stara się dzięki niej lepiej zrozumieć siebie, ludzi, cały świat, a potem przyswoić ją sobie również jako formę życia. Sama w sobie, teologia jest wszakże przede wszystkim zajęciem intelektualnym, zwłaszcza gdy uprawia się ją z naukową ścisłością i powagą. Teologia może wpływać na postawę człowieka, ale – jako taka – nie musi go czynić lepszym”.

[J. Ratzinger. Sól ziemi, s. 10]


 „To, co piszesz, jest dla mnie bez smaku,
jeśli nie doczytam się imienia Jezusa”

[św. Bernard z Clairvaux. Sermones in Cantica Canticorum


„Wszystkie odpowiedzi,
które nie sięgają aż do Boga, są za krótkie”

[Benedykt XVI. Homilia podczas Nieszporów, Monachium (10.09.2006)] 


„Żadna ludzka mowa nie jest w stanie wypowiedzieć należycie tajemnicy Boga, a przecież nie możemy milczeć   o Tym, który sam jest Podstawą i Umożliwieniem naszego mówienia”.

[J. Ratzinger]