Prośba o błogosławieństwo

 

 

 

Niech ręka żywa i czysta,

ręka jedynego Syna Bożego,

ręka, która usuwa wszelkie zło

i daje siłę i moc

wszystkiemu co jest święte,

niech ta ręka wyciągnie się

nad nami wszystkimi.

Niech wszystkie ciała będą pobłogosławione,

aby były czyste i nieskalane;

Niech wszystkie dusze będą pobłogosławione,

by się otworzyły na poznanie tajemnic Bożych.

Obyśmy wszyscy byli pobłogosławieni, Panie,

przez Twojego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa. 

Amen.

 

Anonimy egipskie (III-IV w.)