Maryjo, cała przejrzysta!

W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi.

Wyproś nam serce proste,

napełnij nas Twoją radością.

Dziewico mówiąca Fiat i śpiewająca Magnificat,

uczyń nasze serca tak przejrzystymi jak Twoje.

 

Maryjo, cała pokorna,

ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą,

pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę

i zanurzyć się w tajemnicę Chrystusa,

abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi.

 

 

Maryjo, cała wierna,

Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana,

Ty przyjęłaś Jego tajemnice

i rozważałaś Ją w sercu swoim.

 

Ty żyłaś zgodnie z tym, w co uwierzyłaś,

i byłaś wzorem stałości w próbie

i w uniesieniu radości.

 

Pomóż nam być wiernymi naszym zobowiązaniom,

być dobrymi i wiernymi sługami Twego Syna

aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi. Amen 

 

Bł. Jan Paweł II