Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 

która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam... 

gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, 

jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

 

K. Wojtyła.  Myśląc Ojczyzna