Modlitwa w intencji rodzin

 

Boże, od którego pochodzi 

wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, 

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 

spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, 

"narodzonego z Niewiasty" 

i przez Ducha Świętego 

stawała się prawdziwym

przybytkiem życia i miłości 

dla coraz to nowych pokoleń.

 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli

i uczynki małżonków 

ku dobru ich własnych rodzin 

i wszystkich rodzin na świecie.

 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało

w rodzinach mocne oparcie 

dla swego człowieczeństwa 

i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

 

Spraw, aby miłość 

umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa 

okazywała się mocniejsza

od wszelkich słabości i kryzysów, 

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

 

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za

pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu

- ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi 

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

w rodzinach poprzez rodziny.

 

Przez Chrystusa Pana naszego, 

który jest Drogą, Prawdą i Życiem 

na wieki wieków. Amen.

 

Bł. Jan Paweł II