Modlitwa o miłość bliźnich

 


Wszystko dla Twojej chwały, Panie.

Daj mi tę łaskę, ażebym znał tylko jedno cierpienie –

to, które ja sprawiam innym.

I tylko tę jedną radość,

kiedy pomagam moim braciom, aby byli

mniej nieszczęśliwi na tym trudnym świecie.

Aby moi bracia byli mniej nieszczęśliwi,

obdarz mnie, Duchu Święty, darem łagodnej dobroci.

 

Spraw, niech się zgodzę być raczej słabym i bezbronnym

niż dręczycielem, który ludzi łamie.

Daj mi ducha prawego, abym nie tłumaczył na złe

cierpienia, które mi inni sprawiają.

Daj mi taką prostotę ducha,

abym nie był ciężarem dla mego otoczenia.

Daj mi serce gorące, abym był otwarty i dla tych,

którzy mogliby mnie nienawidzić i czuć do mnie urazę, zawiść.

Daj mi serce pokorne, ażeby krytyki, brak lojalności

i sądy surowe a bezpodstawne

nie czyniły mnie twardym i rozgoryczonym.

Daj mi, Duchu Święty, serce wielkie, abym umiał znosić

ciasnotę i samolubstwo innych,

sam broniąc się przed tymi wadami.

Daj mi wolę mocną, abym wytrwał w dobrem

pomimo zmęczenia i niewdzięczności.

Daj mi wolę cierpliwą, 

ażebym pomagał moim braciom do szczęścia 

pomimo ich i moich braków i słabości.

Daj mi wolę promieniującą dobrem,

aby przy mnie nikt się nie zniechęcał i nie rozpaczał.

Spraw, abym nikogo nie sadził bez dowodu

i możności obrony,

a sądził zawsze miłosiernie,

jak Ty nas sądzisz Panie.

Spraw, abym nie wierzył w zło, które mi mówią o innych,

i żebym tego nie powtarzał.

Naucz mnie słuchać i odgadywać potrzeby innych

i zawsze przebaczać, bo tylko tak pomogę moim braciom,

żeby byli mniej nieszczęśliwi na tym trudnym świecie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty,

i uczyń mnie dobrym dla innych. Amen

Jean Harang