„Proście, a będzie wam dane;

szukajcie, a znajdziecie;

kołaczcie, a otworzą wam.
Albowiem każdy kto prosi, otrzymuje;

kto szuka znajduje; 

a kołaczącemu otworzą”.

(Mt 7, 7-8)

 

 

 

Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιταυεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) jest jedna z form modlitwy, używanej w liturgii kościołów chrześcijańskich. Przede wszystkim wyraża błaganie, bądź prośbę o pomoc Osób Boskich lub świętych.