Ty, który jesteś ponad nami,

Ty, który jesteś jednym z nas,

Ty, który jesteś także i w nas,

spraw, aby wszyscy mogli Cię widzieć

także i we mnie.

 

Obym mógł przygotować drogę dla Ciebie,

abym mógł dziękować Ci za wszystko,

co mnie spotyka.

Obym mógł przy tym nie zapominać

o potrzebach innych ludzi.

 

Ogarnij mnie swoją miłością tak,

jak chcesz, abym ja ogarnął nią wszystkich.

 

Oby wszystko, co jest we mnie,

obrócić się mogło ku Twojej chwale

i obym nigdy nie zaznał rozpaczy,

bo jestem pod Twoją rękę,

a w Tobie jest pełnia siły i dobroci.

 

Daj mi serce czyste, abym mógł Ciebie oglądać,

serce pokorne, abym mógł Ciebie słuchać,

serce miłujące, abym mógł Tobie służyć,

serce wierzące, abym mógł w Tobie przebywać.

 

(Dag Hammarskjöld. Drogowskazy)