„Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”.

[Mdr 13,5]  


„Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcowania z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji”.

[Bł. Jan Paweł II]  


„Dla człowieka religijnego przyroda nigdy nie jest wyłącznie «przyrodzona», «naturalna», niesie bowiem zawsze ładunek wartości religijnej, gdyż kosmos jest dziełem Bożym: wyszedłszy z rąk Boga świat nadal jest nasycony świętością”.

[M. Eliade] 


„W powietrzu, nad morzem, w górach, polach, w lesie wyraźnie odczuwam czyjąś olśniewającą Obecność́, która mówi światłem i oddechem; odbiera ciężar, roztapia w sobie wszystko żywe i martwe”.

[M. Kuncewiczowa]