„Świat jest jak wielka księga. Kto nie podróżuje, ten czyta tylko jej jedną stronę”.

[św. Augustyn]