„Cała przyroda jest objawieniem, ale góry są nim szczególnie. Objawiają mi Boga – raz w ogniu fascynacji, raz w chmurze trwogi. Za każdym jednak razem widzę w nich Twarz Boga, który jest Ojcem. Ojcem wszystkich i wszystkiego. Przede wszystkim gór. Nazwał przecież siebie w Starym Przymierzu «Bogiem gór»”.

[R. Cornuto]  


„Góry są nie tylko potężne i wspaniałe. Góry są mądre. Ten, którego Imię brzmi «Jestem, który jestem» (Wj 3,14), nie tylko stworzył wszystko z przedziwną mądrością (Mdr 8, 1-21), ale ponadto «wylał ją na wszystkie swe dzieła» (Syr 1,9). Wylał ją też na góry. Głoszą więc mądrość samego Boga, Mądrości Przedwiecznej. I tej mądrości uczą. Uczą tych, którzy do tego dorośli i dojrzeli”.

[Ks. R. Rogowski. Mistyka gór]