Kapłan - głosiciel Słowa

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16).

„Głoszenie słowa nie jest zwykłym intelektualnym przekazem informacji, ale «mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego» (Rz 1,16), urzeczywistnionemu raz na zawsze w Chrystusie. […] Wyświęceni głosiciele słowa uczestniczą w pewnej mierze w zbawczym charakterze samego słowa nie tylko z tej racji, iż mówią o Chrystusie, lecz i dlatego, że głoszą słuchaczom Ewangelię, wyposażeni we władzę pochodzącą z udziału w konsekracji i posłannictwie samego Wcielonego Słowa. W uszach głosicieli słowa brzmi echo zapewnienia Pana: «Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi» (Łk 10,16)”

 

[Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999]