Drukuj

Pełnione funkcje

– Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-
 lubaczowskiej w latach 1994-2000 i 2004-2006.

– Opiekun rocznika studentów Teologii w latach 2001 - 2006


– Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL w roku akademickim 2000/2001


– Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej w latach 2000 - 2004


– Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologicznych" (z. 3) od 2007r.


– Kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej KUL od 2011r.