Drukuj

Towarzystwa Naukowe

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

– członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL


– członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów

– członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich

– członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

– członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego