Drukuj

Praca naukowa

Ks. Marian Pokrywka - habilitacja
1 października 1995 roku zostałem zatrudniony w Instytucie Teologii Moralnej na stanowisku asystenta Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej, a od 1 października 1997 asystenta Katedry Teologii Moralnej Ogólnej.

Dnia 1 marca 2001 roku został powołany na stanowisko adiunkta tejże Katedry. Po reorganizacji Instytutu zostałem adiunktem Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej. 17 maja 2011 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 456). Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW), ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL).

Kilkakrotnie przebywałem w zagranicznych ośrodkach naukowych, przeprowadzając kwerendę bibliograficzną do prowadzonych przez siebie badań (głównie w Rzymie: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Accademia Alfonsiana oraz Università Pontificia Salesiana, a także w Mediolanie: Università Cattolica del Sacro Cuore).