Drukuj

Studia

Ks. Marian Pokrywka - doktorat

W 1984 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpocząłem studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 1990 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy „Wezwanie do męstwa i odwagi w życiu chrześcijan w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego.

W dniu 2 czerwca 1990 r. przyjąłem świecenia kapłańskie, zostając kapłanem diecezji lubelskiej. W latach 1990-1992 pracowałem jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. W 1992 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce zostałem kapłanem diecezji Zamojsko-lubaczowskiej.

W tym samym roku podjąłem studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Wydziale Teologii KUL. W czerwcu 1994 roku zdałem egzamin licencjacki (licencjat kościelny) i kontynuowałem studia doktoranckie. Dnia 26 czerwca 1998 roku uzyskałem stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego.