Drukuj

Życiorys

Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim
Urodziłem się 10 lutego 1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. 6 marca zostałem ochrzczony w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim (sanktuarium).

Drukuj

Studia

Ks. Marian Pokrywka - doktorat

W 1984 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpocząłem studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 1990 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy „Wezwanie do męstwa i odwagi w życiu chrześcijan w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego.

Drukuj

Praca naukowa

Ks. Marian Pokrywka - habilitacja
1 października 1995 roku zostałem zatrudniony w Instytucie Teologii Moralnej na stanowisku asystenta Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej, a od 1 października 1997 asystenta Katedry Teologii Moralnej Ogólnej.
Drukuj

Pełnione funkcje

– Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-
 lubaczowskiej w latach 1994-2000 i 2004-2006.

– Opiekun rocznika studentów Teologii w latach 2001 - 2006