ks. Marian Pokrywka

Jedni się uczą dla wiedzy, dla samej wiedzy,

żeby wiedzieć

to jest ciekawość.

Inni się uczą po to, żeby byli znani

i to jest pycha.

Inni się uczą po to, żeby na tej wiedzy,

którą uzyskali, zarabiać

i to jest niegodne.

Są tacy, którzy się uczą po to,

żeby się wewnętrznie zbudować

i to jest mądrość.

Ale są tacy, którzy się uczą po to,

żeby zbudować innych

i to jest miłość.

św. Bernard z Clairvaux